Drieluik van de Heilige Drieëenheid

De tilma van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe (foto rechts)

Is het ware gezicht van Maria, onze Gezegende Dame en Moeder van de Zoon van God; zij is ook de Bruid van de Heilige Geest, daarom is Zij het zichtbare gezicht van haar echtgenoot, de Heilige Geest. Louis-Marie Grigmon de Monfort schrijft: “God wilde door Maria in de wereld komen, daarom is het duidelijk dat Hij ook via Maria over de wereld wilde regeren.” Daarom is Maria de dochter van God de Vader. In Maria is de heilige drie-eenheid werkelijkheid geworden. Het zwarte lint over haar schoot, zoals gebruikelijk was bij de Azteken, kondigt haar moederschap aan.Dit werd bevestigd door de wonderbaarlijke foto van een embryo op de tilma, die in 2006 door heel veel aanbidders werd gezien tijdens de mis voor het ongeboren kind) in de kerk van Guadeloupe.

Sint-Augustinus: Geef jezelf aan mij zodat mijn hart onophoudelijk zegt: ‘Ik zoek je aangezicht, ik wil het aangezicht van de Heer zien dat alle krachten in zich draagt, het gelaat waarin de zaligen hun eeuwige verhoging vinden, want in het aanschouwen van Uw Gezicht ligt eeuwig leven en de eeuwige verheerlijking van de heiligen. “

De kapel van het Heilig Gezicht ... waarom wordt het zo genoemd?

De drie afbeeldingen boven het altaar, niet door mensenhanden gemaakt, zijn goddelijk, bovennatuurlijk en heilig. Alsof een tweede evangelie, het ware gezicht van Hem en Haar. Het heilige gezicht vertegenwoordigt de Heilige Drie-eenheid.

De sluier van Manoppello (foto links)

De kapel van het Heilig Gezicht … waarom heet het zo? De drie afbeeldingen boven het altaar, niet gemaakt door mensenhanden, zijn goddelijk, bovennatuurlijk en heilig. Alsof een tweede evangelie, het ware gezicht van Hem en Haar. Het heilige gezicht vertegenwoordigt de Heilige Drie-eenheid. De sluier van Manoppello (aan de linkerkant) zijn majesteit.

De lijkwade van Turijn (foto in het midden)

Is de Zoon op Goede Vrijdag: Gods eeuwige lijden. Het is het lijden van de Vader dat we zien in de nederdaling van Zijn Zoon. In de fotocompositie van “Turijn en Manopello” zien we de ontwikkeling van de Vader tot de Zoon, de Ene en ware God. God de Vader zelf kan niet lijden, maar Hij lijdt door zijn Zoon. In Johannes 14,9 zegt Jezus: “Wie Mij ziet, ziet de Vader.”

WETENSCHAP EN GELOOF

In 1978 heeft een onderzoeksteam van de NASA de toestemming bekomen de Lijkwade van Turijn te onderzoeken op een vooruitstrevende wijze. De vaklieden van de NASA zijn gespecialiseerd op microchemische analyse, interpretatie van vliegtuig- of satalietopnamen en vooral op fotometrie tot het maken van geografische reliëfkaarten, zoals van het maanoppervlak en de totale oppervlakte van de aarde.

Deze techniek hebben de NASA-specialisten aangewend bij de Lijkwade van Turijn om aldus een driedimensionale fotografie te bekomen.
Gedurende deze experimenten controleerde men de resultaten en maakte een positief van het beeld, dat zich, zoals bekend, als een fotografisch negatief op het heilig Doek van Turijn bevindt.

Men verzuimde echter de informatie bekend te maken dat een man, die dit resultaat moest onderzoeken, tot zijn grote verrassing bij de zevende afdruk van het beeld een “volledig Christus-gelaat” zag met geopende ogen, en niet met de gesloten ogen van het Grafdoek. (zie foto hierboven, rechts ). De indruk, ten overstaan van dit teken (dat betekent hier “wonder” in de ware zin van het woord) op die man was zo sterk, dat hij, een atheïst, gelovig werd. Dit bericht werd eerst in 1992 gepubliceerd door Prof. Mor (de auteur van dit artikel).

Een kopie van de kostbare fotografie werd door een Italiaanse kloosterode verspreid (Communita Editrice : I – 95031 Adrano-Catania). Het is sedertdien het welbekende gelaat van Jezus, waarvan men zelden hoort hoe het tot stand gekomen is, zodat velen het gewoon voor een van de vele afbeeldingen van Jezus houden.

De Karmelbroeders van het H.Aanschijn, Bierbeek

(Bron ‘Maria Heute’ juli-aug. 2001)