Wie zijn wij?

„De broederschap Maranatha” is gewijzigd op 11 februari 2014 in

       Karmelgemeenschap Bierbeek     


- De Karmelgemeenschap Bierbeek heeft tot doel de Karmelspiritualiteit uit te dragen en te bevorderen, onder leiding van een Rooms-katholiek priester.

- Hierbij behoort ook het exploiteren en het onderhouden van de gebouwen incl.

- Tevens geeft de Gemeenschap, indien mogelijk, onderkomen aan de priesters en broeders en draagt zorg voor de diverse religieuze activiteiten, waaronder o.a. recollecties, retraites, exposities, themadagen.

- Wij zijn Reguliere Karmel Derde Ordebroeders en Zusters van het H.Aanschijn.


De Karmelgemeenschap is Rooms-katholiek en erkend de Paus als plaatsvervanger van Christus.

Voor de H.Missen in onze kapel, zie: Mistijden

Voor de duidelijkheid:
De Karmelgemeenschap Bierbeek heeft niets te maken met Bohan-verschijningen.